Isparta Bireysel Yetişkin Psikoterapi Hizmeti

Yetişkin Terapisi

Bireysel yetişkin terapisi belirli çerçeve içerisinde (zaman, mekân, profesyonel ilişki) danışanla gerçekleştirilen seanslar olarak tanımlanabilir. Bireyin sorun olarak getirdiği olay belirli bir ekole dayalı olarak ele alınır ve bireyin hedefine ulaşabilmesi için süreçte birlikte çalışılır. Terapideki en önemli hedef ise danışanın problem çözme becerisini güçlendirmektir.

Yetişkin terapisinde problem alanları benzerlik gösterse de her danışanın kaynakları ve içsel motivasyonu birbirinden farklıdır. Dolayısıyla terapi ortamında da hedefe ulaşmak için gidilecek yol birbirinden farklılık
österecektir. Bireye en uygun yaklaşım neyse belirlenip bu ihtiyaç doğrultusunda sürece başlanır. Bu noktada terapistin yetkin ve yeterliliği önemli olduğu gibi danışanın da süreçteki motivasyonu ve değişime dair istekli olması da önem taşımaktadır.

Yetişkinlerde Verdiğimiz Terapi Konuları

Anksiyete Bozuklukları
Panik Atak
Panik Bozukluğu
Obsesif Kompulsif Bozukluk (Takıntı)
Sağlık Anksiyetesi( Hastalık Hastalığı)
Yaygın Anksiyete Bozukluğu
Sosyal Fobi
Agorafobi
Özgüven Sorunu (Kendine Güven Sorunu)
Somatizasyon Bozukluğu
Yeme Bozuklukları
Depresyon
Bipolar Bozukluk
Davranış Bozuklukları
Motivasyon Eksikliği
Yas (Matem)
Öfke Kontrol Bozukluğu
İlişki veya özel hayat problemleri
Stres

Psikolojik Danışmanlık Hizmeti Almak İçin

Beni Arayın