Isparta Zeka ve IQ Testi

Zeka ve IQ Testi

CAS 5-7 ve 8-17 yaş grubu olarak iki ayrı form şeklinde düzenlenen bir sistem uygulamasıdır. Uygulama kitapçığında belirli bölümler 5-17 arası yaş grubunun tamamını kapsarken bazı bölümler öğrencinin yaşına göre (5-7 veya 8-17 olmak üzere) farklı noktalardan başlatılır. CAS Temel olarak Planlama, Dikkat, Eşzamanlılık ve Ardıl Bilişsel İşlemlere dayanır. Bu Bilişsel İşlevlerden:
Planlama: Bilişsel kontrolü, ana fikre ulaşma, bilgi düzenlemeyi sağlar.

Dikkat: İstenen amaca ulaşmak için bilişsel işlemleri kullanma ve kendini kontrol etme, belirli bir süre içerisinde odaklanabilme veya seçici olmayı sağlar.
Eş Zamanlı Bilişsel İşlemler: Parça bütün ilişkisi kurma ve gruplama, uzamsal bilgi ve işlem yapabilme, kelimeler arasındaki ilişkinin fark edilmesi ve aynı anda birden fazla şeyi görebilmeyi sağlamaktadır.
Ardıllık: Seri halde birbirinden bağımsız seslerin ifade edilmesi, anlamsız kelime diziminin anlaşılması, ardışık uyaranların kavranması, konuşmanın seri şekilde organize edilmesini sağlamaktadır.

Psikolojik Danışmanlık Hizmeti Almak İçin

Beni Arayın